Moudrost, je největší bohatství, čím více se o ni podělíte, tím více jí máte
Menu

Mgr. Jana Lesák Krištofová

Mgr. Jana Lesák Krištofová

Po střední zdravotní škole se věnovala oboru zdravotní sestry v nemocnici na somatickém oddělení. Kontakt s klienty, kteří bojovali s nemocí, bolestí a osamocením ji přivedl k uvědomění, že podstatou spokojenosti v životě je především pravdivý vztah k sobě samému a k lidem kolem sebe. Tato zkušenost ji inspirovala ke studiu na Vysoké škole UK obor jednooborová psychologie. Pracovala na Lince bezpečí a v DKC jako krizový intervent a terapeut, absolvovala kompletní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR. Dále ve své praxi čerpá ze zkušeností z výcviku Práce s tělem - prvky bioenergetiky a relaxačních technik a z intenzivního kurzu Psychoterapeutická práce s traumatem. Pracovala jako lektor psychoterapeutického výcviku pro studenty VŠ obor psychologie a obor sociální práce.

V posledních letech výrazně čerpá ze zkušeností absolvovaného postgradualního výcviku v dětské Gestalt psychoterapii a kurzu sand-playing.

Aktuálně působí jako terapeut pro individuální a skupinovou psychoterapii v Psychoterapeutické klinice ESET a v soukromé praxi jako terapeut pro děti, dospívající a dospělé. Provází klienty, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a mají touhu hledat cestu k upřímnějším a respektující vztahům. Pomáhá nahlédnout na svůj životní příběh z jiné perspektivy a v situacích, které jsou nelehké a mnohdy se opakující, pomáhá hledat východisko, jak dělat něco jinak.

O Projektu Lektor 4U

Naším posláním je pomoci našim klientům růst. Poznání není něco abstraktního, ale přichází s lidmi a skrze lidi. Naše vize je propojit ty, který hledají s těmi, kteří mají chuť sdílet a vytvořit k sdílení co nejlepší podmínky.

Vlastními slovy