Moudrost, je největší bohatství, čím více se o ni podělíte, tím více jí máte
Menu

Mgr. Michal Kniha

Mgr. Michal Kniha

Po celých 20 let se věnuji oblasti pomáhajících profesí. Můj profesní život zahrnoval práci jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a terapeut a mediátor v soukromé praxi.

O Projektu Lektor 4U

Naším posláním je pomoci našim klientům růst. Poznání není něco abstraktního, ale přichází s lidmi a skrze lidi. Naše vize je propojit ty, který hledají s těmi, kteří mají chuť sdílet a vytvořit k sdílení co nejlepší podmínky.

Vlastními slovy