Moudrost, je největší bohatství, čím více se o ni podělíte, tím více jí máte
Menu

Mgr. Monika Vaňková, Ph.D.

Mgr. Monika Vaňková, Ph.D.
Psycholožka, lektorka, krizová interventka, poskytovatelka supervize, terapeutka. Nejprve jsem se specializovala na péči o dospívající užívající drogy a jejich rodiny v pobytové i ambulantní terapii, po dvanácti letech jsem se rozhodla pro změnu. Od té doby má cesta prochází následujícími oblastmi: telefonní krizová intervence a poradenství / Linka bezpečí a Rodičovská linka/, psychologické poradenství a krizová intervence v rámci programu Employee assistance, integrovaná supervize. Baví mne také vzdělávání sebe i druhých, nejčastěji lektoruji a rozvíjím akreditované výcviky v terapeutickém přístupu Motivačí rozhovory – pomáhání klientům se změnit. Dlouhodobě příležitostně učím na katedře psychologie FF UK. Je pro mne důležité v práci vnímat smysl nejen pro sebe. Aktuálně mne zajímají zejména témata: být tím, kým jsem, žít v přítomnosti, přijímat lidi takové, jací jsou. Věřím, že v každém z nás je studánka moudrosti.

O Projektu Lektor 4U

Naším posláním je pomoci našim klientům růst. Poznání není něco abstraktního, ale přichází s lidmi a skrze lidi. Naše vize je propojit ty, který hledají s těmi, kteří mají chuť sdílet a vytvořit k sdílení co nejlepší podmínky.

Vlastními slovy