Moudrost, je největší bohatství, čím více se o ni podělíte, tím více jí máte
Menu

Nikol Koksteinová, MgA.

Nikol Koksteinová, MgA.
Jsem člověk, jsem terapeut nabízející možnost volby světla v temnotách duše. Při studiu činoherního herectví na DAMU jsem brzy zjistila, že každý člověk má neomezené možnosti seberealizace. Naskytla se mi také možnost, vzhledem k mému vzdělání psychiatrické sestry, pracovat s lidmi v těžkých životních situacích. Propojením těchto dvou, zdánlivě nesouvisejících zkušeností, jsem začala vše propojovat v rámci praxe zdravotní sestry – terapeuta v krizové intervenci. Také mnohaleté zkušenosti s terapeutickou prací s klienty se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, si též uvědomuji potřebu jasných hranic a pravidel v terapii. Mojí specializací je naladění se potřeby klienta a zároveň v bezpečných podmínkách objevovat klientův potenciál pro kvalitní život i přesto, že se právě teď nachází ve složité životní situaci.

O Projektu Lektor 4U

Naším posláním je pomoci našim klientům růst. Poznání není něco abstraktního, ale přichází s lidmi a skrze lidi. Naše vize je propojit ty, který hledají s těmi, kteří mají chuť sdílet a vytvořit k sdílení co nejlepší podmínky.

Vlastními slovy