Moudrost, je největší bohatství, čím více se o ni podělíte, tím více jí máte
Menu

Mgr. Tomáš Holcner

Mgr. Tomáš Holcner

Klinický psycholog a psychoterapeut, který v současné době pracuje jako vedoucí Krizového centra RIAPS. Absolvoval jungovsky orientovaný psychoterapeutický výcvik, výcvik zaměřený na práci s traumatem metodou EMDR a hypnoterapeutický výcvik. Ve své praxi se věnuje zejména psychoterapii traumatu a krizové intervenci. Témata spojená s touto problematikou přednáší odborné i laické veřejnosti. Bohaté praktické zkušenosti má také s využitím symbolu v psychoterapii.

Další odborné aktivity lektora najdete ZDE.

O Projektu Lektor 4U

Naším posláním je pomoci našim klientům růst. Poznání není něco abstraktního, ale přichází s lidmi a skrze lidi. Naše vize je propojit ty, který hledají s těmi, kteří mají chuť sdílet a vytvořit k sdílení co nejlepší podmínky.

Vlastními slovy