Moudrost, je největší bohatství, čím více se o ni podělíte, tím více jí máte
Menu

Mgr. Zbyšek Mohaupt

Mgr. Zbyšek Mohaupt
Psycholog, samostatný manželský a rodinný poradce, psychoterapeut, supervizor Českého institutu pro supervizi. Ve své soukromé psychologické praxi s jedinci a páry se zaměřuje zejména na oblast poruch blízkých vztahů a párové intimity, zvládání traumat a krizových situací a posilování sebejistoty a sebeúcty. Další oblastí jeho profesionálního zájmu je integrativní supervize. Má dlouholetou zkušenost z práce v rodinných poradnách, v Krizovém centru RIAPS, v poradně pro dospívající. Od roku 1994 se věnuje tak lektorské činnosti, je externím učitelem katedry psychologie na FSS MU v Brně.

O Projektu Lektor 4U

Naším posláním je pomoci našim klientům růst. Poznání není něco abstraktního, ale přichází s lidmi a skrze lidi. Naše vize je propojit ty, který hledají s těmi, kteří mají chuť sdílet a vytvořit k sdílení co nejlepší podmínky.

Vlastními slovy